ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อไฟล์ : l7diOTVTue100737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้