messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา ตำบลกุดฉิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกุดฉิมเหนือถึงบ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 6 บ้านกุดฉิมเหนือ ตำบลกุดฉิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายคลองเจริญเหนือ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมุ่บ้าน บ้านสร้างแห่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านสร้างแห่ บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดกุดฉิมน้อย บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรง ครุฑชัย บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเหมืองน้อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองทิศตะวันตกท้ายหมู่บ้าน บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดงเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านกุดฉิม โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดงบากถึงบ้านแสนพัน หมู่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง ตำบลกุดฉิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจำดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ 2 บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายที่ 2 บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังตามลำห้วยเซือม หมู่ 7 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่ 1 หมู่ 4 บ้านสร้างแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายที่ 2 บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านสร้างแห่ ถึง สายบ้านสร้างแห่ หมู่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านดงเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์) บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต(แอสฟัลท์) บ้านสร้างแห่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ 1 บ้านสร้างแห่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จากหน้าบ้าน นายสมัชชา ไปวัดป่าศาสดาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ซื้อซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ โรงเรียนบ้านกุดฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
1 - 50 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2