messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กฎหมาย-พ-ร-บ-ที่เกี่ยวข้อง
folder พ.ร.บ.เทศบาล/ตำบล
folder คำสั่ง/ระเบียบ
One Stop Service (OSS)
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม


ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.กุดฉิม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567[17 เมษายน 2567]
อบต.กุดฉิม ร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลกุดฉิม ได้ร่วมแสดงในกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ลานประตูโขง วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม[1 เมษายน 2567]
อบต.กุดฉิม จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดฉิม[1 เมษายน 2567]
รพสต.กุดฉิม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ประชุมพิจารณาดำเนินโครงการ Long Term Care ระดับพื้นที่ตำบลกุดฉิม[21 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮีทสโตรกเสี่ยงภัยถึงชีวิตจากโรคลมแดด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางข้ามคลองส่งน้ำ บ้านดงเจริญ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศราคากลาง โครงการเสิรมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
นายวิทยา แสนทวีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
โทร : 0610788894
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
เดือนนี้1,625
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,587
ทั้งหมด 224,099


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ